Více informací

Od 15. března do 15. října 2017 výstava Education for All

Výstava ukazuje v krátkosti bouřlivou dobu, ve které Komenský žil, jaké byly jeho všestranné kontakty a tvorba.

Základ výstavy byl sestaven Muzeem Komenského v Praze a doplněn originály z kolekce Muzea J. A. Komenského v Naardenu. Chronologický přehled života Komenského ukazuje, jaký vliv měla na jeho životní dráhu výchova, náboženství, církev, válka a politika.

Komenský měl kontakt s velkými mysliteli té doby a uplatňoval nově promyšlené pedagogické metody, které měly velký úspěch. Dostával proto nabídky z širokého okolí.

Byl velice produktivní, psal nejenom o vzdělání a didaktice, ale také o dějinách náboženství, filozofii a přírodních vědách. Byl přesvědčen, že vzdělání přispívá k lepšímu světu. Tyto myšlenky vypracoval v De rerum humanorum emendatione consultatio catholica.

(O zlepšování lidských podmínek); prosba o reformě školství, církve a státu.

Během svého života se podílel na reformě ve školství, snažil se překlenout náboženské spory a uskutečnit náboženskou svobodu ve své zemi. Tragédií jeho života je, že jako uprchlík v exilu na změnách pilně pracoval, ale sám je nemohl zažít.


Zpět

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)