Více informací

Od 8. května do 15. října 2017 výstava fotografií 80 let mauzolea

Dne 8. května 2017 se tato událost uskutečnila setkáním oficiálních hostů, křestem knihy, otevřením výstavy a speciální recepcí pro zájemce, obyvatele Gooise Meren.

Dne 8. května 1937 byl zrestaurovaný Valonský kostel v ulici Kloostrstraat v Naardenu oficiálně otevřen jako důstojné místo posledního odpočinku Jana Amose Komenského (1592-1670).

Komenský byl 22. listopadu pohřben ve Valonském kostele, v průběhu století však upadl jeho hrob v zapomnění. Ve dvacátých letech devatenáctého století byl kostel uzavřen a později se stal součástí kasáren, které se nacházely ve vedlejším bývalém klášteře. V té době byly náhrobní kameny odstraněny, což bylo později příčinou dlouhého pátraní po hrobě Komenského. Teprve v roce 1920 byl hrob nalezen a po archeologickém výzkumu v roce 1929 bylo rozhodnuto budovu restaurovat a uspořádat mauzoleum. Přední čeští umělci té doby navrhli interiér. Toto neobyčejné místo bylo 8. května 1937 otevřeno za přítomnosti ministrů školství obou zemí, Nizozemska a Československa.

Výstava se nachází v mauzoleu na ochozu v Muzeu J. A. Komenského.


Zpět

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)