Documentatie

DE TIEN GEBODEN VAN COMENIUS

Streef deugden na, vermijd onfatsoenlijkheden.

I. Vertel niet alles wat je weet;
Geloof niet alles wat je hoort;
Verlang niet alles wat je ziet;
Doe niet alles wat mogelijk is, alleen maar wat je
moet doen: en wees voorzichtig.

II. Wees bescheiden, niet onfatsoenlijk,
zwijgzaam en niet praatziek!
Als iemand spreekt: wees stil;
Als iemand iets vertelt: luister;
Als iemand je iets beveelt, doe dan zijn zin!

III. Wees aardig tegen iedereen, nooit
gewelddadig, houd je verre van vleierij!

IV. Wees verder boven alles rechtvaardig!
Vraag niets uitzonderlijks, eigen je niets
onrechtmatig toe!

V. Je moet dapper zijn, ijverig in je werk, laat de
ledigheid aan de luiaards !
VI. Voorspoed is er niet altijd, het lot brengt
verschillende gebeurtenissen, vaak triest. Een
geduldig mens kan die verdragen; maar een
verwend iemand zucht, huilt en jammert.

VII. Wees ook genadig en barmhartig!
Als iemand je iets vraagt geef het hem als je het hebt;
help de behoeftige mens als je dat kunt!

VIII. Als iemand je beledigt, vergeef het hem!
Heb je iemand pijn gedaan, troost hem dan!
Het is goed woede te onderdrukken, de
schuldigen te vergeven en iemand die erom
vraagt vergiffenis te schenken.

IX. Wees niet jaloers op iemand, gun iedereen
het zijne, door zo te handelen verdien je ieders
dankbaarheid en word je geliefd bij alle goede
mensen.

X. Spreek altijd de waarheid, lieg nooit!

Heeft Rembrandt Comenius geschilderd?

Lees meer....

Jan Amos Comenius

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)