Museum

Het Comenius Museum is gewijd aan het leven en werk van de beroemde Tsjechische geleerde Jan Amos Comenius (1592-1670).

Het Comenius Museum is in 1892 ontstaan ter gelegenheid van de herdenking van zijn 300ste geboortedag. Begonnen als bescheiden vaste expositie op de zolder van het Raadhuis, is de opstelling verhuisd naar het Spaanse Huis in de Turfpoortstraat. In het 400ste geboortejaar 1992 is het Comenius Museum verplaatst naar Kloosterstraat 33 waar het tevens toegang biedt aan het naastgelegen mausoleum.

De vaste expositie 'Vivat Comenius' vertelt aan de hand van acht in een kring geplaatste panelen het verhaal van Comenius' leven. In een video-presentatie wordt een beeld gegeven van de veelzijdige geleerde die Comenius was. Enkele themavitrines gaan in op Comenius als theoloog en filosoof, pedagoog en drukker-uitgever.

Naast de vaste expositie organiseert het Comenius Museum tentoonstellingen over uiteenlopende onderwerpen die iets vertellen over het leven, denken en doen van Comenius.

Het museum biedt tevens toegang tot zijn mausoleum, dat in de jaren 1934 - 1937 in opdracht van de Tsjechische regering is ingericht door befaamde Tsjechische kunstenaars van die tijd.

Het museum beschikt over een bescheiden bibliotheek met daarin een aantal originelen van Comenius' boeken en werken over Comenius. De bibliotheek is op afspraak te raadplegen.

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)