Beschermheiligen: t/m 15 januari 2012

Hedendaagse kunstwerken geïnspireerd op en gecombineerd met heiligenbeelden uit kerken en de volkscultuur.

In de tijd van de beroemde Tsjechische theoloog, pedagoog en filosoof Jan Amos Comenius zijn fenomenen als dood en leven, liefde en haat, ziekte en gezondheid, rampspoed en geluk of regen en droogte moeilijk te verklaren. Is het de wil van God? In de volkscultuur zoekt men bescherming bij mensen waarin de goddelijke vlam zichtbaar is; de beschermheilige tegen specifieke angsten of gebeurtenissen.

Deze heiligen worden tot op de dag van vandaag beschouwd  als 'rolmodel', bemiddelaar of houvast in het leven. We herkennen de heiligen in de naamgeving van kerken en persoonsnamen maar ook als degenen wiens hulp ingeroepen kan worden bij tegenslag in het leven. Een thema dat bij iedereen verhalen losmaakt en herinneringen oproept.

Projectbureau Elganan & Schultheiss heeft hedendaagse kunstenaars op het fenomeen 'Beschermheilige' laten reflecteren. Het resultaat met werken uit diverse disciplines wordt gecombineerd met heiligenbeelden zoals we die kennen uit de kerkelijke en de volkscultuur.

De verlenging van de tentoonstelling heeft tot gevolg dat een deel van de gepresenteerde werken niet langer beschikbaar kon blijven; ter vervanging is nu een collectie van 160 kleine heiligenbeelden ingebracht met 'hun eigen verhaal'.

Een 'meet & greet' met exposerende kunstenaars is mogelijk op de zondagen 23 oktober, 13 november en 11 december  van 15.00 - 16.00 uur. (o.a. Carola Mokveld, Baukje Spaltro, Helga Troll, Rob Schultheiss en Elganan Jelsma)

Entree: € 5,=, (alleen contant; géén PIN-betaling) Museumkaarthouders: gratis.

            


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)