Verrassingen uit het depot: t/m 22 april 2012

Een authentieke handgeschreven brief van Jan Amos Comenius (1592-1670) is een van de hoogtepunten van de expositie ’Verrassingen uit het depot’ van donderdag 2 februari tot 23 april in het Comenius Museum in Naarden.

Behalve de brief, die de wijsgeer schreef naar aanleiding van de dood van Louis de Geer, hebben we nog veel meer voor het eerst kunnen tentoonstellen vanuit onze museumdepot.

Schilderijen van de familie De Geer bijvoorbeeld, geschonken door verre nazaten van Comenius’ beschermelingen Louis en Laurens de Geer. De doeken zijn van Nicolaas Maes, Jacob Gerritszoon Cuyp en Jürgen Ovens.

Ook te zien een kopie van Rembrandts ’Portret van een oude man’ (1652-1654), waarin sommigen Comenius herkennen.

Veel objecten herinneren aan 1892: het jaar dat op tal van plaatsen in de wereld de driehonderdste geboortedag werd gevierd van de Tsjechische pedagoog, theoloog en denker.
De herdenking van Comenius 300ste  geboortedag in 1892 vormde de aanleiding tot het ontstaan van het Comenius Museum.

In de loop van de tijd is een collectie ontstaan van allerlei voorwerpen die direct of indirect betrekking hebben op het leven en de geestelijke nalatenschap van Comenius.

Gedurende de tentoonstellingsperiode zullen verschillende stukken in wisselende samenstelling worden getoond.

De tentoonstelling ’Verrassingen uit het depot’ is vro het publiek geopend van  3 februari t/m 22 april 2012.

Zie ook de publiciteit:
In dagblad de Gooi & Eemlander
in weekblad de Gooi & Eembode


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)