Unitas Fratrum - De Hernhutters en Comenius, 13 juli 2008 t/m 14 september 2008

verlengd t/m 3 oktober 2008

Deze tentoonstelling heeft tot nu toe veel bezoekers getrokken. Het Bestuur van het Comenius Museum is daarom verheugd dat deze expositie, die aanvankelijk na 14 september zou sluiten, kan worden verlengd tot en met vrijdag, 3 oktober 2008, dankzij de medewerking van het Museum Het Hernhutter Huis Zeist, eigenaar van het grootste deel van de getoonde objecten.

De zomertentoonstelling in het Comenius Museum heeft als titel Unitas Fratrum - De Hernhutters en Comenius en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Museum Het Hernhutter Huis Zeist.
De tentoonstelling belicht de oorsprong en de geschiedenis van de Hernhutters van 1457 tot heden en de rol van Jan Amos Comenius in het voortbestaan van deze internationale Broedergemeente. (Voor verdere informatie over de Hernhutters, zie de website van de Evangelische Broedergemeente: http://www.ebg.nl/).


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)