Drie Lezingen rond Beschermheiligen

In het Comenius Museum is tot 23 oktober 2011 de tentoonstelling Beschermheiligen te zien. Kunstenaars uit het hele land hebben zich door dit fenomeen laten inspireren. In de expositie wordt het werk van de kunstenaars afgewisseld met beelden van beschermheiligen die afkomstig zijn uit kerkelijke gebouwen. In het kader van deze tentoonstelling wordt een lezingenreeks georganiseerd.

Beschermheiligen zijn van overal en van alle tijden. Heilig is een ander woord voor goddelijk. Een heilige is dan iemand die erin is geslaagd om Christus zo na te volgen dat hij een voorbeeld is voor andere mensen. In de heilige wordt zo iets van het goddelijke zichtbaar.

De heiligen namen een bijzondere positie in de hemel in. In de loop van de tijd kregen heiligen specifieke krachten toegeschreven en werden zij tot beschermheiligen. Mensen eerden de heiligen in de hoop en verwachting dat de heilige het smeekgebed van de mens bij God zou ondersteunen. Veel heiligen zijn vooral na hun dood bekend geworden dankzij de wonderen die op hun voorspraak door God zijn verricht.

Drs. Diana Kostman, kunsthistorica en bestuurslid van het Algemeen Kristelijk Kunstenaars Verbond, zal in haar bijdrage ingaan op de wijze waarop heiligen in de kunsten worden verbeeld.

In de directe leefomgeving zijn tal van verwijzingen naar heiligen terug te vinden. Denk aan de namen van kerken zoals de Sint-Vitus, de Sint-Jan, de Mariakerk enzovoort. Maar ook in persoonsnamen als Johannes, Peter, Magda en Cecilia klinken de heiligen door.

In Naarden is de Grote Kerk ooit aan Sint-Vitus gewijd.
De huidige R.K. Sint-Vituskerk in Naarden viert binnenkort alweer haar 100-jarige bestaan.
Alleen in het Gooi is in bijna elke plaats een kerk aan Sint-Vitus gewijd.
Andere aan Sint-Vitus gewijde kerken zien we in Andelst, Blauwhuis (Fr), Dedemsvaart, Stiens, Winschoten en Wetsens (bij Dokkum)

Ds. Peter Korver was leraar geschiedenis aan scholen voor voortgezet onderwijs in Naarden en Bussum en is thans predikant van twee vrijzinnig-protestantse gemeentes in Bussum en in Hilversum.

Prof.Dr. Peter Nissen, hoogleraar cultuurgeschiedenis van de religiositeit aan de Radboud Universiteit Nijmegen zal ingaan op het ontstaan van dit fenomeen en de wijze waarop het verschijnsel zich tot op de dag van vandaag voortleeft.

Heiligen hebben in de loop van de tijd talloze kunstenaars geďnspireerd. Tot na de Middeleeuwen is de kunst vooral kerkelijke kunst en spelen heiligen een prominente rol. Maar ook nu nog laten kunstenaars zich inspireren door dit oeroude fenomeen. Veelal zijn de (bescherm)heiligen herkenbaar door de wijze waarop zij zijn afgebeeld. 

Wat: Lezingenreeks Beschermheiligen
Waar: Comenius Museum, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden 
Wanneer:
5 oktober 2011: Drs. Diana Kostman; Instructie en inspiratie; doelen van verbeelding?
12 oktober 2011: Ds. Peter Korver;  St. Vitus en het Gooi in historisch perspectief

De lezing door Prof.Dr. Peter Nissen; Voorbeeld en voorspraak; een behoefte aan leiding en bescherming? moest onverwacht worden afgelast en zal naar verwachting later opnieuw worden geagendeerd.


Aanvang: vanaf 19.30 uur inloop met gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken; lezing van 20.00-22.00 uur.
Deelnamekosten (inclusief koffie/thee): losse lezing € 10,00, MJK-houders € 8,00; gehele lezingenreeks € 25,00, MJK-houders € 20,-. U kunt alleen contant betalen; PIN-betaling is niet mogelijk.
Aanmelden (met vermelding van naam, adres en telefoonnummer): T 035 - 694 30 45,
Of via email / contactformulier op de contact pagina.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)