Robbert Dijkgraaf ontvangt Comeniusprijs 2012

Prof.Dr. R.H. Dijkgraaf is voorgedragen als winnaar voor de Comeniusprijs 2012.
Op 24 maart 2012 zal de prijs in de Grote Kerk van Naarden, tijdens de
Comeniusdag 2012, voor het eerst worden uitgereikt.

Robbert Dijkgraaf (1960) is sinds 1992 hoogleraar mathematische fysica aan de Universiteit van Amsterdam. Hij richt zich in zijn onderzoek op de zogenoemde snaartheorie.
Voor zijn onderzoek ontving hij in 2003 de Spinozapremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van ons land.
Sinds 2006 is de heer Dijkgraaf tevens universiteitshoogleraar, waardoor hij naast zijn hoofdtaak, traditionele disciplines kan overstijgen en zo dwarsverbanden kan leggen waarmee hij jonge mensen enthousiast kan maken voor de wetenschap.
Sinds 2008 is de heer Dijkgraaf bovendien President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.


Professor Dijkgraaf is de laatste jaren in de landelijke politiek en bij het brede publiek vooral bekend geworden door zijn openhartig en gedreven optreden in de media als groot pleitbezorger van goede vorming en onderwijs en van verdere ontwikkeling van onderzoek en wetenschap. Tevens publiceert hij regelmatig beschouwende en prikkelende columns in enkele media.
De jury heeft in zijn oordeel vastgesteld dat inzet en productiviteit van de prijswinnaar op onderscheidende manier de verbinding leggen van wetenschap met maatschappij, onderwijs, politiek en media. De inzet, doelstelling, inhoud als ook de gedrevenheid van de heer Dijkgraaf  vertonen opvallende overeenkomsten met die van Comenius 350 jaar geleden.

Alhoewel deze Comeniuslaureaat 2012 bij uitstek een wetenschapper is, mag de Comeniusprijs niet beschouwd worden als een wetenschappelijke prijs.
De Comeniusprijs is ingesteld om een eerbetoon aan een persoon of organisatie te brengen, die opmerkelijke inspanningen levert in lijn met het gedachtegoed van de 17e eeuwse wijsgeer, pedagoog en theoloog Jan Amos Comenius.

De unanieme voordracht van de jury is overgenomen door de besturen van de Comenius Stichting en de Stichting Comeniusmuseum, beiden te Naarden.
Deze organisaties hebben de Comeniusprijs in 2011 gezamenlijk ingesteld.

De uitreiking van de Comeniusprijs vindt plaats in Naarden omdat de van huis uit Tsjechische geleerde Comenius, na vele jaren van omzwervingen door Europa en een productieve periode in Amsterdam, in 1670 in Naarden werd begraven.

De toekenning van de Comeniusprijs 2012 aan de heer Dijkgraaf zal worden toegelicht door juryvoorzitter Dr. G. J. Leibbrandt, oud-voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit Nederland.
De prijs zelf wordt aansluitend uitgereikt door Dr. J. Sylvester, burgemeester van Naarden.


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)