Stem op Liftproject Comeniusmuseum bij Rabobank

Leden van de Rabobank Noord Gooiland hebben ons project "Realisatie van een lift in het Comenius Museum" voorgedragen om in aanmerking te komen voor een donatie (van maximaal Ç 11.725,97) uit het Co÷peratiefonds van Rabobank Noord Gooiland.

Met een lift komt de toegankelijkheid van ons gebouw voor minder mobiele bezoekers eindelijk tot stand. Daarmee kunnen zij nu ook de expositieruimten op de eerste verdieping en de Comenius Bibliotheek op de tweede verdieping bezoeken.
Rabobank Noord Gooiland
Rabobank Noord Gooiland is als co÷peratieve bank betrokken bij de lokale samenleving.
Als bewijs van die betrokkenheid gebruikt de Rabobank een deel van haar winst om lokale projecten te ondersteunen via het zogenoemde Co÷peratiefonds.
Wij zijn hÚÚl erg verheugd dat het Co÷peratiefonds van Rabobank Noord Gooiland ons project heeft genomineerd.

Leden van de Rabobank kunnen vanaf 1 mei 2012 hun stem uitbrengen op projecten die genomineerd zijn voor een donatie uit het Co÷peratiefonds. Op deze manier wordt de hoogte bepaald van het door de bank te doneren bedrag voor deze projecten.

Voor meer informatie zie Rabobank.Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)