Bezoek leerlingen Tsjechische school

Enkele weken geleden vroeg een Tsjechische school die het Comenius Museum wilde bezoeken of het museum contact kon leggen met een Nederlandse school zodat de leerlingen uit beide landen met elkaar en hun manieren van leren kennis konden maken. Voor het Comenius Museum lag het voor de hand om de Comeniusschool in Naarden te vragen. Die reageerde meteen enthousiast zodat het hele plan door kon gaan. Op 15 mei jl. kwamen beide groepen, in totaal 50 kinderen in de leeftijd van 10 tot 11 jaar, samen naar het Comenius Museum. Onderling konden zij zich met behulp van de Engelse taal verstaanbaar maken en anders zorgden de aanwezige leerkrachten daar wel voor. De leerlingen volgden in groepen hetzelfde programma: een korte film over Comenius, leren met de zintuigen, uitleg over het Comenius Mausoleum en een vergelijking van onderwijs uit de tijd van Comenius met die van nu. Bij wijze van afsluiting zette iedere leerling een brandend kaarsje op het graf van Comenius. Kinderen, begeleiders en museummedewerkers waren het erover eens dat dit voor herhaling vatbaar is. 

Lees meer ....


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)