Cursus over Jan Amos Comenius

Cursus over Jan Amos Comenius (1592-1670)

In het najaar van 2014 wordt een cursus over Jan Amos Comenius gegeven aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, op dinsdag 7, 14, 28 oktober en 4 en 11 november, van 10.30-13.00 uur. Opgeven bij HOVO VU (onder vermelding van cursuscode V101-14nj): www.hovoamsterdam.nl (postadres: De Boelelaan 1105, 1081 HV  Amsterdam).

In deze cursus, die geen voorkennis vereist, wordt aandacht besteed aan Comenius als vluchteling, die op het nippertje aan oorlogsgeweld in TsjechiŽ en Polen wist te ontkomen. Belangwekkend is zijn werk als pedagoog (die interactief onderwijs in praktijk bracht), als theoloog (die mensen wilde leren wat tolerantie betekent), als filosoof (die fragmentarische kennis wilde integreren in een omvattende wijsheidsleer of pansofie) en als diplomaat (die geen wapenstilstand, maar blijvende vrede wilde bevorderen). In al zijn werken staat de vraag centraal: hoe kunnen wij mensen leren om de wereld te veranderen, zodat de mensheid als geheel (niet bepaalde groepen of volken) er beter van wordt en het welzijn van alle mensen wordt bevorderd?

Aan deze cursus is (op basis van vrijwilligheid) een bezoek verbonden aan het Comenius Museum en het Comenius Mausoleum in Naarden-Vesting.

Docent van deze cursus is prof. dr. Henk E.S. Woldring, emeritus hoogleraar politieke filosofie, Vrije Universiteit, en vicevoorzitter van het bestuur van de Stichting Comenius Museum in Naarden.


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)