18 november 2014: Historisch Cafe

Op 18 november 2014 is er om 20.00 uur Historisch Caf in De Hoed (voormalig VVV-gebouw), Adriaan Dortsmanplein 1-b, in Naarden-Vesting.

Spreker: de heer Henk Michielse.
Titel lezing: 'De Franken komen' - De vroege geschiedenis van het Gooi 700-1000. Oudste nederzettingen, agrarische productie, heren & horigen, de kerstening.

In 1718 versloeg de Frankische hofmeier Karel Martel de koning van de Friezen, tot wiens rijk ook het Gooi en de Vechtstreek hoorden. Enkele slimme aristocraten uit onze regio kozen op tijd de kant van de Franken en werden christen. Een van hun kleinzoons zou een grote rol spelen in de geschiedenis van het gebied tussen Vecht en Eem. In de inleiding met powerpoint-presentatie komen achtereenvolgens aan de orde: de strijd van Friezen en Franken - de oudste historische bronnen - bewoningsgeschiedenis - de namen van ons gebied (Nardinklandt en het Gooi) - het domeinstelsel & sociale verhoudingen - de erfgooiers - de kerstening.

Dr. Henk Michielse werkte als hoofd-docent maatschappijgeschiedenis in de sociale faculteit van de Universiteit van Amsterdam, was voorzitter en hoofdredacteur van Tussen Vecht en Eem (TVE) en leidde voor TVE onder meer het onderzoeksproject Geuzen en Papen - katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800 (het gelijknamige boek verscheen in 2013).

Discussie over (actuele) onderwerpen met een historisch tintje of een vleugje geschiedenis! Luister, praat mee, vorm een mening en geniet van debat, drank en gezelligheid! Organisatie: Comenius Museum, Werkgroep Vestingstad, Tussen Vecht en Eem, Stads- en Streekarchief.

Een horige boer ploegt het land, 11e eeuwse miniatuur


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)