20 januari 2015: Historisch Cafe 'Mietje met het Mes'

Datum: Dinsdag 20 januari 2015
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: De Hoed (voormalig VVV-gebouw), Adriaan Dortsmanplein 1-b, Naarden-Vesting.

Titel lezing: 'Mietje met het Mes - een dialezing over de geschiedenis van de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur tot ca. 1960'.
Spreker: de heer Frits Booy.

Frits Booy was 35 jaar leraar Nederlands. Hij onderzoekt de geschiedenis van het oude kinderboek, van het Sinterklaasfeest en van Baarn. Over deze drie onderwerpen publiceert hij en houdt hij lezingen. Hij is secretaris van de Stichting Nationaal Sint Nicolaas ComitÚ en redacteur van Tussen Vecht en Eem. Hij schreef een monografie over Zwarte Piet (2004) en werkte als auteur en redacteur mee aan Duizend jaar Baarn. Geschiedenis van een Eemlands dorp (2014).

Wanneer boeken voor de jeugd gaan verschijnen, is niet precies aan te geven. Over het algemeen wordt het versjesboek Proeve van kleine gedigten voor kinderen (1778) van Hieronymus van Alphen als het eerste Nederlandse kinderboek beschouwd. De kinderen van vˇˇr circa 1770 lazen vroeger op school vooral fabels, volksboeken (zoals Reinaert de Vos, Tijl Uilenspiegel en De vier Heemskinderen) en stichtelijke verhalen in schoolboekjes.
De geschiedenis van het kinderboek kent diverse markante veranderingen (zoals Piet de Smeerpoets en Dik Trom) die vaak nauw samenhangen met ontwikkelingen in de opvoedkunde of de druktechtniek. Vele kinderboeken zijn door het verhaal, de versjes en/of de illustraties een waardevol en blijvend onderdeel van het leven van mensen geworden, dierbare jeugdherinneringen. Daarom kunnen deze boeken klassiek genoemd worden.

Discussie over (actuele) onderwerpen met een historisch tintje of een vleugje geschiedenis! Luister, praat mee, vorm een mening en geniet van debat, drank en gezelligheid! Organisatie: Comenius Museum, Werkgroep Vestingstad, Tussen Vecht en Eem, Stads- en Streekarchief en Vesting Museum.


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)