17 maart 2015 Historisch Cafe: De eerste Wereldoorlog 1914-1918

Dinsdag, 17 maart 2015
Aanvang: 20 00 uur 
Locatie: De Hoed (voormalig VVV-gebouw) Adriaan Dortsmanplein 1-B, Naarden-Vesting.

Door: Anton Kruft

Omdat Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal was, geniet de periode 1914-1918 hier minder bekendheid. Anton Kruft staat stil bij de periode van vr de Eerste Wereldoorlog (Belle Epoque) om de oorzaken die leidden tot het ontstaan van de Grote Oorlog op het spoor te komen. Ook zal hij ingaan op een aantal oorlogshandelingen, de loopgravenoorlog, het Verdrag van Versailles en de daaropvolgende periode van het Interbellum. Er bestaat een direct verband tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. In die zin kan men zelfs spreken van een 30-jarige oorlog (1914-1945), onderbroken door een wapenstilstand van 20 jaar (1918-1938).

Anton Kruft studeerde bedrijfseconomie in de VS en later geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na een carrire in het bedrijfsleven was hij werkzaam als consultant voor internationale organisaties, als de EU, VN en de Wereldbank. Als historicus heeft hij een viertal boeken geschreven, waarvan het meest recente de titel draagt:'Van Continentaal Conflict naar Eerste Wereldoorlog'. Voorts is Anton Kruft voorzitter van de landelijke 'Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog' (www.ssew.nl) en is betrokken bij het verzorgen van cursussen en lezingen in den lande over aspecten, die in directe relatie staan tot de Eerste Wereldoorlog.

Discussie over (actuele) onderwerpen met een historisch tintje of een vleugje geschiedenis! Luister, praat mee, vorm een mening en geniet van debat, drank en gezelligheid! Organisatie: Comenius Museum, Vereniging Vestingstad, Tussen Vecht en Eem, Stads- en Streekarchief en Vestingmuseum.


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)