Historisch Cafe: Tussen Grote Kerk en Schuilkerk, Catholyck en Calvinist in Naarden in de 16e en 17e eeuw

15 september 2015

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Hoed (voormalig VVV-gebouw) Adriaan Dortsmanplein 1-b, Naarden-Vesting
Titel lezing: Tussen Grote Kerk en Schuilkerk Catholyck en Calvinist in Naarden in de 16e en 17e eeuw.
Spreker: Henk Michielse
Afbeelding van het Laatste Oordeel in de koorafsluiting van de Grote Kerk te Naarden

De grote breuk in de geschiedenis van Naarden is de uitmoording van de stad In 1572. Vˇˇr die tijd was Naarden, aldus de 'lutherse paep' Lambertus Hortensius, een goed-katholieke stad. De dorpen in de buurt (het bestuurlijk en kerkelijk aan Naarden onderhorige Bussum, Laren, Blaricum, Ankeveen en Hilversum), bleven dat ook na 1572. Maar Naarden werd een overheersend protestantse stad; op den duur koos twee derde van de bevolking voor de Reformatie. Hoe werd de Reformatie doorgevoerd? Hoe verging het vervolgens de katholieken? En hoe gingen beide groepen na de Reformatie met elkaar om? Was het haat en nijd? Of bestond er ook zo iets als 'omgangsoecumene'?

Dr. Henk Michielse (historicus en sociale wetenschapper) werkte als hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was onder meer voorzitter en hoofdredacteur van Tussen Vecht en Eem en co÷rdinator van het TVE-onderzoeksproject 'Katholiek en protestant', dat resulteerde in het boek Geuzen en Papen. Katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800 (400 pp, ge´llustreerd; verschenen bij Uitgevrij Verloren, Hilversum 2013).

Discussie over (actuele) onderwerpen met een historisch tintje of een vleugje geschiedenis! Luister, praat mee, vorm een mening en geniet van debat, drank en gezelligheid! Organisatie: Comenius Museum, Vereniging Vestingstad, Tussen Vecht en Eem, Vestingmuseum en Stads- en streekarchief.


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)