15 november 2016: Historisch Cafe Houdt wat gij hebt!

HOUDT WAT GIJ HEBT! - De positie van Naarden in het streven naar een gemeentelijke herindeling ca. 1917 - ca. 1955, lezing door de heer A. Medema.

Per 1 januari 2016 is de gemeente Gooise Meren een feit. Het streven naar een gemeentelijke herindeling kwam niet uit de lucht vallen. Al vanaf ongeveer 1917 is daarover discussie gevoerden is er een aantal pogingen ondernomen om tot een dergelijke herindeling te komen. Voor wat betreft Naarden kenmerkte deze discussie zich door een krachtig pleidooi voor het behoud van Naarden als zelfstandige gemeente. Telkens wanneer er weer een herindelingsvoorstel van tafel werd geveegd was het feest in de vesting! Het is, in historisch opzicht, bijzonder interessant om te vernemen welke instelling de vestingstad in deze discussie betrok en welke argumenten ze daarvoor van stal haalde. Medema beziet de historie door het venster van vandaag en geeft zo
meer zicht op Naarden als gemeente in het raam van vroeger.

De heer Anne Medema is oud-gemeentearchivaris van Naarden, Bussum, Muiden en Huizen (2002-2016).

Discussie over (actuele) onderwerpen met een historisch tintje of een vleugje geschiedenis! Luister, praat mee, vorm een mening en geniet van debat, drank en gezelligheid! Op initiatief van: Comenius Museum, Vereniging Vestingstad, Tussen Vecht en Eem, Nederlands Vestingmuseum en Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen.


Datum: dinsdag,15 november 2016.
Tijd: 20.00-22.00 uur.
Locatie:Vestinghotel, Raadhuisstraat 1-3, 1411 EC Naarden-Vesting.
Toegang: gratis.
Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)