15 mrt t/m 15 okt 2017 Tentoonstelling Education for All

Wie in kort bestek een overzicht wil krijgen van de turbulente tijden en de veelzijdigheid van Comenius contacten en werkzaamheden wordt bediend met de tentoonstelling

Education for all, The legacy of  J.A. Comenius to the world.

De basis voor deze tentoonstelling is samengesteld door het Comenius Museum in Praag en aangevuld met originelen uit de collectie van het Comenius Museum in Naarden. Het chronologische overzicht van Comenius leven laat zien hoe onderwijs, religie, oorlog en politiek zijn levensloop hebben beïnvloed.

In contact met andere grote denkers en onderzoekers probeerde Comenius de toenemende kennis in zijn tijd een plek te geven. Hij creëerde nieuwe onderwijsmaterialen op grond van een doordachte methode die enorm aansloeg. Daarmee vestigde hij zijn naam en kwamen de aanbiedingen voor werk van alle kanten. Waarschijnlijk kon Comenius niet goed nee zeggen, want hij was vaak met veel verschillende dingen tegelijk bezig. Comenius was een productief auteur. Hij schreef niet alleen over onderwijs en didactiek, maar ook over kerkgeschiedenis, filosofie en natuurwetenschap. Zijn drang om de samenhang van alles met alles te willen doorgronden bracht hem tot de ontwikkeling van zijn pansofie. Het was zijn overtuiging dat mensen onder andere door onderwijs ertoe gebracht konden worden om de wereld te verbeteren. Deze gedachten werkte hij uit in zijn hoofdwerk De rerum humanorum emendatione consultatio catholica (Over de verbetering van de menselijke dingen); een pleidooi voor de hervorming van school, kerk en staat. Tijdens zijn leven was hij in de praktijk betrokken bij hervorming van het onderwijs, pogingen om kerkelijke twisten te overbruggen en probeerde hij politieke contacten te gebruiken om godsdienstvrijheid in zijn vaderland te realiseren. Het is de tragiek van zijn leven dat hij hier als vluchteling in ballingschap hard aan heeft gewerkt, maar zelf niet heeft mogen ervaren.

 


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)