8 mei t/m 15 oktober 2017 Mausoleum 80 jaar foto-tentoonstelling

Op 8 mei 2017, werd deze gebeurtenis  gevierd met een bijeenkomst met officiële gasten, de presentatie van een boek, de opening van een tentoonstelling en een speciale ontvangst voor geïnteresseerde inwoners van Gooise Meren.
Op 8 mei 1937 werd de gerestaureerde Waalse Kerk aan de Kloosterstraat in Naarden officieel in gebruik genomen als waardige laatste rustplaats van Jan Amos Comenius (1592-1670). Comenius
was op 22 november 1670 in de Waalse Kerk begraven, maar in de loop der eeuwen raakte zijn laatste rustplaats in de vergetelheid. Zeker nadat het kerkje omstreeks 1820 wegens bouwvalligheid voor kerkdiensten gesloten werd. In 1861 vond een verbouwing plaats omdat de voormalige kloosterkerk bij de kazerne getrokken werd die al in het naastgelegen oude klooster gevestigd was. Bij die verbouwing werden de grafstenen verwijderd en lange tijd nam men aan dat ook de stoffelijke resten daarmee verdwenen waren. Maar uit nader onderzoek in de jaren 1920 bleek dat de stoffelijke resten er nog moesten zijn. Na archeologisch onderzoek werd in 1929 de vondst van het graf van Comenius in de pers bekend gemaakt.

Het gebouw zelf, dat nu deel uitmaakte van de Weeshuiskazerne, verkeerde niet in goede staat en de Tsjechische ambassadeur achtte dit niet in overeenstemming met de waardigheid van zijn beroemde landgenoot Comenius. Uiteindelijk werd besloten om het gebouw te restaureren en in te richten als Comenius Mausoleum met een interieur ontworpen door vooraanstaande Tsjechische kunstenaars uit die tijd. Deze bijzondere ruimte werd op 8 mei 1937 in aanwezigheid van onder andere de ministers van Onderwijs uit beide landen Nederland en Tsjechoslowakije plechtig in gebruik genomen.

In het Mausoleum en op de vide van het Comenius Museum is deze tentoonstelling te zien.
 


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)