Artikel in Gooi en Eemlander van 11 juli 2019 over Dubbeltentoonstelling

In de Gooi- en Eemlander van 11 juli jl. is een artikel gewijd aan de dubbeltentoonstelling ’Rembrandt en Comenius’ en ’Kijk Comenius’.

Lees hier: Gooi- en Eemlander, 11 juli 2019


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)