HomeNieuwsBezoek uit Japan

Bezoek uit Japan

Bezoek uit Japan

Vandaag ontvingen we de Japanse comenioloog Shinichi Sohma, hoogleraar aan de Bukkyo University in Kyoto. Prof. Sohma overhandigde ons een schilderij van Hideaki Numamoto. Dit schilderij staat ook op de cover van zijn recente studie naar de herleving van de belangstelling voor Comenius aan het einde van de negentiende eeuw. De Japanse en de Nederlandse receptie van Comenius laten onverwachte parallellen zien. Momenteel werkt Sohma aan een Japanse editie van Comenius’ late werk, waarin onder andere de Angelus pacis zal worden opgenomen.