HomeVriendenHoe wordt u vriend?

Hoe wordt u vriend?

U wordt al vriend met een jaarlijkse donatie van tenminste € 35,-
Vriend voor het leven wordt u met een eenmalige bijdrage van € 350,-
Ook bedrijven kunnen Vriend worden met een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 125,-

Aftrekbare giften

De Stichting Comenius Museum te Naarden heeft de Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op grond hiervan is het zelfs mogelijk om 125% in plaats van 100% van het belastbaar inkomen af te trekken.

Gewone giften brengen fiscaal voordeel wanneer men tussen de 1% tot ten hoogste 10% van het bruto jaarinkomen schenkt met een minimum bedrag van € 60,-

Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:

  • De gift is gedaan aan een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling;
  • Indien u met schriftelijke stukken kunt aantonen dat u de gift daadwerkelijk hebt gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften of kwitanties mag u de giften aftrekken als 'gewone gift';
  • De gift is hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken tot een bepaald maximum;
  • Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.

Bij periodiek schenken legt u in een overeenkomst periodiek schenken vast dat u vijf of meer jaren een vast bedrag aan de Stichting Comenius Museum als Culturele ANBI schenkt. Dit bedrag kunt u dan voor 125% aftrekken van uw belastbaar inkomen. Bereken met de Schenkcalculator uw fiscaal voordeel of bekijk wat u extra kunt schenken dankzij het belastingvoordeel.

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek (zie: www.belastingdienst.nl).

  • De schenking dient gedaan te zijn aan een Culturele ANBI of vereniging;
  • U dient de schenking vast te leggen in een overeenkomst periodiek schenken;
  • U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden;
  • U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;
  • Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking;
  • U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoonsgebonden aftrekpost op te geven.

Overeenkomst Periodiek Schenken

Het is voor de belastingdienst niet nodig maar indien u toch een notariële akte voor een periodieke schenking op wil laten maken kan dat natuurlijk wel. De notariskosten komen dan voor rekening van het Comenius Museum.

Bankrekeningnummer Stichting Comenius Museum: IBAN-nummer: NL29 RABO 0343 7035 13.

Klik hier om de overeenkomst in te vullen

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het onderstaand formulier, of stuur een brief per post met de benodigde gegevens naar de Stichting Comenius Museum, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden

Aanmeldformulier