HomeEducatie

Educatie

Comenius heeft veel betekend voor het onderwijs; zijn alles omvattende onderwijsleer (Didactica Magna) is een van zijn toonaangevende werken en met zijn "Orbis Sensualium Pictus" legde hij de basis voor het aanschouwelijk onderwijs. Niet voor niets zijn honderden scholen in binnen- en buitenland naar Comenius vernoemd.

Rondleidingen 

Het museum geeft rondleidingen voor lagere en middelbare scholen. Voor de basisschoolgroepen 6, 7 en 8 zijn programmaonderdelen beschikbaar waarmee de leerlingen in het Mausoleum, de vaste opstelling en in de Wunderkammer aan de slag kunnen gaan, nadat zij in een groepsgesprek kennis hebben genomen van het Comenius Mausoleum.

De Wunderkammer stamt uit de tijd van Comenius. Het is een grote vitrine waarin allerlei inheemse en uitheemse dieren zijn opgenomen. Behalve dat de kinderen zich hierover kunnen verwonderen, wordt hen ook naar deze dieren, hun voortplanting en hun leefomgeving gevraagd.