HomeOrganisatie

Organisatie

Museum, doelen en missie

Het Comenius Museum is een permanente instelling, zonder winstoogmerk, ten dienste van de gemeenschap, die materiële getuigenissen van en over Comenius en zijn gedachtegoed verwerft en behoudt. Ze verricht hiernaar tevens wetenschappelijk onderzoek. Het Comenius Museum stelt zich de volgende doelen:

 • Het instandhouden van het Comenius Museum te Naarden (gemeente Gooise Meren) met de daarin ondergebrachte verzameling gedenkstukken en documentatie omtrent het leven, werk en gedachtegoed van Comenius;
 • Het beheer van en het toezicht op het Comenius Mausoleum en het zorgdragen voor de toegankelijkheid ervan;
 • Het bijdragen aan het behoud van de culturele erfenis van Comenius door het uitdragen van kennis over de persoon Comenius en zijn gedachtegoed;

Organisatie en financiering

Het Comenius Museum en Mausoleum wordt bestuurd door de Stichting Comenius Museum en heeft een overeenkomst met de Tsjechische overheid en de gemeente Naarden.

De stichting Comenius Museum is een onafhankelijke en zelfstandige juridische entiteit met een eigen doelstelling.

De Tsjechische regering verzorgt via het budget van het Comenius Museum in Uherský Brod de basisfinanciering van de kosten gemoeid met het dagelijks beheer van het mausoleum en de bedrijfsvoering van het museum. Het mausoleum wordt onderhouden door de Rijksgebouwendienst, terwijl het gebouw van het museum om niet ter beschikking wordt gesteld door de Gemeente Naarden.

Een en ander is geregeld in een op 1 december 2004 getekende samenwerkingsovereenkomst tussen het Comenius Museum te Uherský Brod (onder supervisie van het Tsjechische ministerie van Cultuur), de Stichting Comenius Museum en de Gemeente Naarden.

Bestuur

Het Algemeen Bestuur telt zeven leden. De leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Hun aftreden is bij rooster geregeld.

 • Voorzitter: dhr. dr. J. Exalto
 • Secretaris: mw. drs. H. Verhoef-Musílková
 • Penningmeester: dhr. H. Rörik
 • Vice-voorzitter: vacant
 • Algemeen bestuurslid: mw. drs. S.G. Sap-van Saane
 • Algemeen bestuurslid: mw. V. Smelt-Verheul
 • Algemeen bestuurslid: dhr. J.P.. Neven
 • Algemeen bestuurslid: mw. S.J. Earle
 • Algemeen bestuurslid: mw. J. Vytopil

Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies staan het bestuur en de directie met raad en daad bij.
Zij worden voor een periode van twee jaar door het bestuur benoemd. De Raad bestaat uit de volgende leden:

 • Mw. M. Arkesteijn-van Willigen, voorzitter
 • Dr. J. Dane, hoofd Collecties en Onderzoek, Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht
 • Mr. B.O. Dittrich, lid van de Eerste Kamer namens D66
 • P.J. Goedhart, onderwijskundige en Tsjechiëkenner
 • Drs. J.C. Henneman, voormalig ambassadeur te Praag
 • Prof. Dr. B. Naarden, emeritus hoogleraar Ruslandkunde Universiteit van Amsterdam
 • Prof. Dr. A.L.T. Notten, emeritus hoogleraar sociale agogiek Vrije Universiteit Brussel
 • Dhr. Cyril Postel-Venay, wiskundige, musicus, bankier met grote ervaring internationaal, bestuurder
 • Dr. J.P. Rehwinkel, oud-burgemeester van Naarden
 • Mw. P. Reijnoudt-Post, directeur Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht
 • H.J. Roos, oud-docent Comenius College Hilversum
 • Prof. dr. E. Ruijsendaal, bijzonder titularis BeNeLux - Universitair Centrum
 • J. Sadilek, ondernemer en bankdirecteur in Nederland en Tsjechië
 • Mw. Dr. J. Sylvester, bestuurder en Dijkgraaf van Amstel en Vecht
 • Dr. L.J. Wagenaar, oud-conservator Amsterdam Museum

Directie en medewerkers

Per 1 februari 2023 is Dr. Eva Moraal als directeur aan het museum verbonden. Het secretariaat is momenteel vacant.

Per 1 februari 2024 is Madelief Feenstra MA als tijdelijke medewerker Educatie en Presentatie, middels een subsidie vanuit de Erfgoedstartersregeling van het Mondriaanfonds aan het museum verbonden.

Dankzij de grote inzet van ruim dertig vrijwilligers is het mogelijk om de deuren van het museum zes dagen per week voor het publiek te openen.

Dragers van de Comenius Speld

De Comenius Speld is ingesteld als blijk van waardering voor personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het uitdragen van het gedachtegoed van Jan Amos Comenius in al zijn facetten.

De Comeniusspeld is uitgereikt aan:

 • Ing. J.C. van Oostveen, oud-voorzitter van de Stichting Comenius Museum
 • V. Hobrlant, oud-bestuurslid van de Stichting Comenius Museum
 • M. Arkesteijn-van Willigen, voorzitter van de Raad van Advies  van de Stichting Comenius Museum
 • Prof. dr. H.E.S. Woldring, emeritus hoogleraar en vertaler en auteur van werken van en over Comenius
 • Dr. Jana Reinišová, oud-ambassadeur Tsjechië
 • Drs. J.H. van de Linde, voorheen directeur van de Stichting Comenius Museum
 • Mw. V. Smelt-Verheul, bestuurslid Stichting Comenius Museum
 • Dhr. H. Rörik, bestuurslid Stichting Comenius Museum
 • Hare Excellentie KateĊ™ina Sequensová, voormalig Tsjechisch ambassadeur
 • Mw dr. Markéta Pánková, voormalig directeur Nationaal Pedagogisch Museum en Bibliotheek van J.A. Comenius in Praag