HomeComeniusdagJury

De jury voor de Comeniusprijs

De jury voor de Comeniusprijs wordt benoemd door het bestuur van de Stichting Comenius Museum en bestaat uit een voorzitter en zes leden. Twee leden zijn afgevaardigd namens het bestuur. Het secretariaat wordt gevoerd door een ambtelijk secretaris die tevens door het bestuur wordt benoemd.

De drie werkvelden van Comenius (onderwijs, zingeving en samenleving) zijn in de jury vertegenwoordigd door tenminste één lid per werkveld teneinde potentieel geschikte kandidaten voor te kunnen dragen.

De zittingsduur van de juryleden bedraagt 3 jaar, dat van de voorzitter 5 jaar. Jury kandidaat niet-bestuursleden worden voorgedragen door de zittende jury, de jury-kandidaten-bestuursleden door het dagelijks bestuur.

Prof. Dr. D.D. Breimer - voorzitter

Prof. Dr. D.D. Breimer - voorzitter

o.m. Oud Rector Magnificus Universiteit Leiden, Voorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum Boerhaave en van het Taalmuseum Leiden.

A.C. van Es - jurylid

A.C. van Es - jurylid

o.m. Toezichthouder in de zorg en de advocatuur, voormalige functies: Voorzitter Nederlandse Unesco Commissie, Wethouder in Amsterdam, lid Tweede Kamer.

Prof. Dr. M.J. Cohen - jurylid

Prof. Dr. M.J. Cohen - jurylid

o.m. Oud-burgemeester van Amsterdam en Oud-staatssecretaris van Onderwijs en van Justitie.

Drs. J. J. Tj. van den Hul-Omta - jurylid

Drs. J. J. Tj. van den Hul-Omta - jurylid

o.m. Oud-lid Eerste Kamer en Oud -Voorzitter Verus (voorheen: Besturenraad Christelijk Onderwijs), Lid Raad van Toezicht Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

R.V. Smelt-Verheul - jurylid

R.V. Smelt-Verheul - jurylid

o.a. Algemeen Bestuurslid Stichting Comenius Museum.

Dr. H.P.M. Knapen - jurylid

Dr. H.P.M. Knapen - jurylid

o.m. Oud-hoofdredacteur NRC Handelsblad, Oud-staatssecretaris Europese Zaken en ontwikkelingssamenwerking, Lid Eerste Kamer

Drs. H. Verhoef - ambtelijk secretaris van de jury

Drs. H. Verhoef - ambtelijk secretaris van de jury

o.a. Secretaris Stichting Comenius Museum.

Secretariaat Jury Comenius Prijs
Kloosterstraat 33
1411 RS Naarden