HomeNieuwsComenius en de vrijmetselarij

Comenius en de vrijmetselarij

Comenius en de vrijmetselarij

Comenius overleed in 1670 lang voor de oprichting van de eerste vrijmetselaarsloges. Zijn gedachtegoed heeft echter in sterke mate het denken binnen de vrijmetselarij beïnvloed. Hoe en op welke wijze dat gebeurde, is een vraag waarop het Comenius Museum en de Vrijmetselaarsloge Jan Amos Comenius gezamenlijk een antwoord trachten te vinden.

Daartoe organiseren wij op 9 juni a.s. een themadag over Comenius en de vrijmetselarij. Op die dag zullen een tweetal lezingen worden verzorgd door de drs. J.C. Henneman en P.J. Goedhart. Zij hebben zich verdiept in de sporen die het gedachtegoed van Comenius in Nederland en in de kring van de vrijmetselaars heeft achtergelaten.

's Middags zal de eerste sessie plaatsvinden in het Comenius Museum, waar u vanaf 15.00 uur van harte welkom bent. Tijdens deze sessie zal de focus gericht zijn op de wijze waarop het gedachtegoed van Comenius zich heeft verspreid in Nederland. De middag wordt beëindigd met een rondleiding door het museum langs de vaste tentoonstelling “Mundus Comenii - De wereld van Comenius" en de thematentoonstelling “Comenius en De Geer in oorlog en vrede”.

's Avonds wordt de tweede sessie gehouden in het Logegebouw van de Vrijmetselarij, Brediusweg 23a te Bussum, waar u vanaf 19.45 uur welkom bent. Hier zal de focus liggen op de relatie tussen Comenius en de vrijmetselarij. Ook hier is er na afloop de gelegenheid tot het stellen van vragen, waarna een uiteenzetting van de vrijmetselarij volgt in de tempel of werkplaats.

De toegang tot beide bijeenkomsten is gratis. Wel wordt u verzocht, indien in het bezit van een museumjaarkaart, deze te tonen bij het museum. De bijeenkomsten hebben een aansluitend thema, maar kunnen ook apart worden gevolgd.

Via deze link kunt u reserveren en boeken. Via deze link treft u het gedetailleerde programma aan.