HomeNieuwsComeniusdag 2023 in woord & beeld

Comeniusdag 2023 in woord & beeld

Comeniusdag 2023 in woord & beeld

Comeniusdag 2023 was wederom een groot succes. Hierbij een korte impressie van deze bijzondere herdenkingsdag, met als belangrijk actueel thema ‘Het vluchtelingenvraagstuk. Migratie en acceptatie’.

In de ochtend vond de besloten bijeenkomst in het mausoleum plaats. Verscheidene ambassadeurs en hoogwaardigheidsbekleders uit Tsjechië, Slowakije, Polen en Gooise Meren waren aanwezig en legden ieder een krans op het graf. De voorzitter van het Bestuur, Jan Landsaat sprak de bijna 50 aanwezigen toe. Gitarist Martijn Vlijm speelde speciaal voor de buitenlandse gasten een eigen bijzonder mooie, ingetogen bewerking van Smetana’s De Moldau.

Na de lunch wandelden de aanwezigen naar het standbeeld van Comenius naast de Grote Kerk, waar kransen werden gelegd. Het Koperensemble Naarden speelde volksliederen van Tsjechië, Slowakije en Nederland.

Om 13:20 ving het middagprogramma in de Grote Kerk aan. Rond de 300 bezoekers luisterden naar de intro van Dvoraks American van het Damsco Quartet, 4 jonge getalenteerde musici. Mr. Boris Dittrich opende de middag met een kort woord.

Daarna was het woord aan jurylid dr. Ben Knapen, die de laudatio uitsprak voor prijswinnares Tineke Ceelen. Al twintig jaar is zij directeur van Stichting Vluchteling en zet zij zich belangeloos en met een groot hart in voor vluchtelingen waar ook ter wereld. Aansluitend nam Tineke Ceelen de prijs in ontvangst door locoburgemeester Barbara Boudewijnse, waarna zij haar indringende dankwoord uitsprak. Muziek van het Damsco Quartet samen met fluitiste Iara Perillo sloot dit deel van de middag af.

Na de pauze was het woord aan dr. David de Boer. Deze jonge historicus redigeerde samen met prof. Geert Jansen het pas uitgekomen De vluchtelingenrepubliek. Een migratiegeschiedenis van Nederland. Dit boek geeft een verdiepende historische context over 4 eeuwen vluchtelingen en migratie in Nederland. Het vormde de achtergrond van Davids prikkelende lezing.

Spreekstalmeester Boris Dittrich sloot de middag af met bedankjes voor iedereen, niet in het minst voor alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hadden gemaakt. Op de aansluitende borrel was er gelegenheid tot felicitaties en uitwisseling van gedachten.

Het museum kijkt terug op een geslaagde Comeniusdag 2023!

Foto’s: Erik-Jan Geniets