HomeNieuwsComeniusdag 2024 in woord en beeld

Comeniusdag 2024 in woord en beeld

Comeniusdag 2024 in woord en beeld

Comeniusdag 2024 was wederom een groot succes. Hierbij een korte impressie van deze bijzondere herdenkingsdag, met als belangrijk actueel thema ‘Het Labyrint: zoeken naar zingeving’.

In de ochtend vond de besloten bijeenkomst in het mausoleum plaats. Verscheidene ambassadeurs en hoogwaardigheidsbekleders uit Tsjechië, Slowakije en Gooise Meren waren aanwezig en legden ieder een krans op het graf. De voorzitter van het Bestuur, John Exalto, sprak de bijna 50 aanwezigen toe. Twee fluitisten, Joan Handels en Christianne van Gelder, speelden stukken van Bohuslav Martinu en Anton Reicha voor de gasten.

Na de lunch wandelden de aanwezigen naar het standbeeld van Comenius naast de Grote Kerk, waar kransen werden gelegd. Het Koperensemble Naarden speelde volksliederen van Tsjechië, Slowakije en Nederland.

Om 13:15 uur ving het middagprogramma in de Grote Kerk aan. Meer dan 300 bezoekers luisterden naar twee stukken van Johann Sebastian Bach gespeeld door het Titkos Saxofoonkwartet, vier jonge getalenteerde musici uit de saxofoonklas van het Conservatorium van Amsterdam. Oud-burgemeester van Naarden dr. Peter Rehwinkel opende de middag met een kort woord, voorafgegaan door een korte uitleg over Comenius' literaire meesterwerk Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart (1623) door John Exalto.

Daarna was het woord aan jurylid Job Cohen, die de laudatio uitsprak voor prijswinnaar Kim Putters, de huidige voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De jury roemde professor Putters vanwege zijn vermogen om steeds opnieuw helder te duiden wat er gaande is in de samenleving. Hij roept overheden op om te kijken vanuit het leven van mensen zelf, en om vandaaruit perspectief te bieden. Na Kim Putters inspirerende en verdiepende dankwoord, speelde het Titkos Saxofoonkwartet Mozart.

Na de pauze speelde het Titkos Saxofoonkwartet Antonín Dvorák. Vervolgens was het woord aan mr. en VN-expert Rechten voor de Natuur Jessica den Outer. Haar Comeniuslezing ‘Ecologische rechtvaardigheid: Rechten voor de Natuur’ paste naadloos in het thema van Comeniusdag 2024‘het labyrint, zoeken naar zingeving’. In onze omgang met de natuur zijn wij, moderne Pelgrims, in een labyrint verzeild geraakt, met vele problemen voor natuur én mens tot gevolg. In haar lezing bood Jessica den Outer een vooruitstrevend toekomstperspectief op hoe wij uit dit labyrint kunnen geraken en hoe wij een zinvolle en eerlijke omgang met de natuur kunnen bewerkstelligen. Het Titkos Saxofoonkwartet speelde aansluitend een werk van Jean Francaix.

Spreekstalmeester Peter Rehwinkel sloot de middag af met bedankjes voor iedereen, niet in het minst voor alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hadden gemaakt. Op de aansluitende borrel was er gelegenheid tot felicitaties en uitwisseling van gedachten.

Het museum kijkt terug op een geslaagde Comeniusdag 2024!

De laudatio, het dankwoord en de Comeniuslezing zijn ook via deze link te lezen: https://comeniusmuseum.nl/comeniusdag/jaarlijkse-comeniusdag/

Foto’s: Liek Bouma