HomeNieuwsDuolezing Taal in beweging

Duolezing Taal in beweging

Duolezing Taal in beweging

Els Ruijsendaal en Saskia Sap

Taal in beweging: over de beweeglijkheid van taal en de taligheid van beweging

Comenius was overtuigd van het belang van een goede taalontwikkeling. Het jonge kind moet volgens hem de taal spelenderwijs en op een actieve manier leren. In deze duolezing nemen Els Ruijsendaal en Saskia Sap Comenius als vertrekpunt voor een beschouwing over het belang van taal als verbinding tussen mensen en over de relatie tussen taal en beweging. Uit recent onderzoek blijkt dat bewegen een gunstige invloed heeft op de taalontwikkeling van kinderen. Het concept dansend leren komt hieraan tegemoet door het kind een rijke taal-leeromgeving te bieden met behulp van beweging en dans. Deze duolezing vormt de afsluiting van de tentoonstelling Reformpedagogiek op de schouders van Comenius.

Datum: woensdag 11 mei 2022

Locatie: Comenius Museum Naarden

Online deelname via streamen eveneens mogelijk

Programma

19.30-19.45         inloop

19.45-19.55         opening door John Exalto

19.55-20.20         lezing Els Ruijsendaal over de beweeglijkheid van taal

20.20-20.35         pauze met koffie en thee

20.35-21.00         lezing Saskia Sap over de taligheid van beweging

21.00-21.30         mogelijkheid tot museumbezoek

 

Prijs inclusief koffie/thee: € 10,00 – MJK: € 3,50. Prijs online deelname: € 3,50 (na aanmelding krijgt u kort voor de duolezing een link toegezonden). Aanmelden tot uiterlijk 7 mei via info@comeniusmuseum.nl.

 

Over de sprekers

Els Ruijsendaal is historisch taalkundige en houdt zich onder meer bezig met terminologie en naamkunde. Sinds 2007 is zij als hoogleraar verbonden aan het BeNeLux-Universitair Centrum, gericht op de (vak)taalkennis van hogere beroepsgroepen. Ze is lid van de Raad van Advies van de Stichting Comenius Museum.

 

Saskia Sap is dansdocent en docent pedagogiek in het hbo en het mbo. Ze is bestuurslid van de Stichting Comenius Museum en was nauw betrokken bij de tentoonstelling Reformpedagogiek op de schouders van Comenius. Momenteel rondt zij aan het Lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten een onderzoek af naar dansend taal leren voor kleuters.