HomeNieuwsKoninklijke onderscheiding Henk Woldring

Koninklijke onderscheiding Henk Woldring

Op woensdagmiddag 23 maart reikte burgemeester Han ter Heegde in Stadhuis Naarden een koninklijke onderscheiding uit aan de heer prof. dr. H.E.S. (Henk) Woldring (78). Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond plaats ter gelegenheid van de presentatie van zijn nieuwe boek Om de menselijkheid van de cultuur. Het streven naar cultuurvernieuwing bij Comenius, in relatie met rozenkruisers en vrijmetselaars.

De heer Woldring ontvangt de onderscheiding vanwege zijn hoogwaardige bijdrage aan het sociale en filosofische denken en aan zijn uitzonderlijke inzet om het werk van de Tsjechische filosoof en pedagoog Jan Amos Comenius (1582 - 1670) levend te houden.

Vanaf 1974 tot aan 2008 was de heer Woldring verbonden aan de Faculteit der Sociale wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1986 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en Politieke Filosofie bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Decennia lang heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoudelijke ontwikkeling van zijn vakgebied.

Na zijn emeritaat in 2008 is hij zich gaan concentreren op het leven en werk van Jan Amos Comenius. Voor de Stichting Comenius Museum verrichte hij van 2013 tot heden bestuurlijke en wetenschappelijke werkzaamheden. Hij was voor de stichting een zeer belangrijke en stimulerende kracht. Jarenlang verrichtte hij onderzoek naar het gedachtegoed van Comenius. Daarmee kreeg de stichting een stevig wetenschappelijk fundament.

 

Foto: L.J. Bouma