HomeNieuwsLezingen in het Comenius museum

Lezingen in het Comenius museum

*SAVE THE DATE*

Op 1 juni vanaf 19:00 uur komt biograaf Jos Versteegen in het Comenius Museum vertellen over schrijver en psychiater Hans Keilson en zijn band met medevluchteling Jan Amos Comenius. Versteegen publiceerde onlangs onder grote belangstelling: Hans Keilson. Telkens een nieuw leven (Nieuw Amsterdam, 2023).

Vluchtelingen zijn van altijd en lijken elkaar door de eeuwen heen te ‘vinden’. In de jaren dertig van de vorige eeuw zag de toen nog onbekende Duits-joodse schrijver Hans Keilson zich gedwongen zijn thuis te verlaten en naar Nederland te vluchtten. Daar vond hij een nieuw thuis, én een geestverwant in Jan Amos Comenius, die net als hij door vervolging op de vlucht was geslagen. Op deze bijeenkomst vertelt Jos Versteegen over Keilsons turbulente leven en over zijn fascinatie met medevluchteling Comenius, die hij een ‘groten mensenvriend, pacifist’ noemde. 

----------------------------------------------------------------

Op 14 juni vanaf 19:00 uur, aansluitend bij de huidige wisseltentoonstelling “Comenius en De Geer in oorlog & vrede”, geven historici drs. Lotte van Hasselt en dr. John Exalto, ieder een lezing waarin verschillende aspecten van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), de 17e- eeuwse vluchtelingenproblematiek en Comenius’ denken en handelen in zijn geschriften, naar voren komen.

Lotte van Hasselt vertelt over haar onderzoek (binnenkort te verdedigen in haar proefschrift) naar protestantse vluchtelingen uit het Koninkrijk van Bohemen en het Paltsgraafschap, en hoe zij probeerden vanuit alle hoeken steun te krijgen. Ook Comenius en de Broedergemeente ondernamen dergelijke acties.

John Exalto richt zijn blik op Comenius’ vredesideeën en -werk, met name het vredestraktaat Angelus pacis uit 1667, dat Comenius schreef in een poging de onderhandelingen te beïnvloeden die de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog moesten beëindigen.

Opgeven voor beide lezingen en meer informatie, zoals persberichten, via: info@comeniusmuseum.nl. We vragen voor beide lezingen een kleine bijdrage in de onkosten van 5,- euro, Museumjaarkaart: 1,50, aan de balie te betalen (pin/contant)