HomeNieuwsPersbericht Comeniusprijs 2022

Persbericht Comeniusprijs 2022

Comeniusprijs 2022 naar Beatrice de Graaf, Comenius Oeuvreprijs naar Ko Colijn

Comeniuslezing door Burgemeester Ahmed Aboutaleb

Naarden, 8 februari 2022 – Beatrice de Graaf ontvangt op zaterdag 12 maart de Comeniusprijs 2022. Dat heeft de jury vandaag bekend gemaakt. De jury roemt Professor Beatrice de Graaf vanwege haar belangwekkende werk op het gebied van de geschiedenis van oorlog, vrede en veiligheid, haar duiding van de achtergronden en oorzaken van terrorisme, en de bijzonder heldere en onafhankelijke wijze waarop zij over deze onderwerpen aan het publieke debat deelneemt.

De Graaf is daarmee de opvolger van de Tsjechische filosoof en theoloog Tomáš Halík die in 2020 de Comeniusprijs kreeg. Tomáš Halík, die eerder vanwege corona niet naar Naarden kon komen, neemt tijdens deze gelegenheid de hem toegekende Comeniusprijs 2020 in ontvangst.

Ko Colijn neemt aansluitend de Comenius Oeuvreprijs in ontvangst. Deze wordt dit jaar ter gelegenheid van de tiende editie van de Comeniusprijs toegekend aan een persoon die gedurende zijn gehele carrière vanuit zijn vakgebied op eigentijdse wijze invulling heeft gegeven aan het gedachtegoed van Jan Amos Comenius.

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, zal tijdens de uitreiking de jaarlijkse Comeniuslezing, getiteld ‘Vrijheid en Veiligheid’, uitspreken.

Kaarten voor de uitreiking en de lezing in de Grote Kerk in Naarden zijn vanaf volgende week verkrijgbaar via www.comeniusmuseum.nl.

 

Lees hieronder het volledige persbericht

Beatrice de Graaf ontvangt de Comeniusprijs 2022 op zaterdag 12 maart in de Grote Kerk in Naarden. Voorzitter van de jury prof. dr. Douwe D. Breimer: “De Graaf weet als geen ander op een bijzonder heldere en onafhankelijke wijze over onderwerpen als oorlog en vrede, vrijheid en veiligheid aan het publieke debat deel te nemen.”

Haar leidraad is dat inzicht in de geschiedenis van veiligheidsmaatregelen, terrorisme en contraterrorisme, helpt om huidige angsten en onzekerheden in een actueel perspectief te plaatsen. Dat gebeurt niet alleen door haar publicaties, maar ook door de mede door haar geïnitieerde praktische programma’s voor primair en secundair onderwijs (Terinfo.nl), living labs in wijken, en deelname aan publieke en professionele bijeenkomsten en debatten (bijv. via DWDD-colleges of podcasts). Zij weet op overtuigende wijze duidelijk te maken dat historisch inzicht in oorzaken van oorlog, vrede en veiligheid, bijdraagt aan het begrijpen en oplossen van prangende maatschappelijke problemen, zoals polarisatie en radicalisering. Dit thema sluit aan bij het werk van Comenius, die op latere leeftijd een sterke vredesboodschap uitdroeg.

De jury van de Comeniusprijs was unaniem van oordeel dat de speciale Comenius Oeuvreprijs toekomt aan iemand die op wetenschappelijk, journalistiek, beleidsvormend en educatief terrein zijn sporen heeft verdiend: de heer Dr. Jacobus (Ko) Colijn. Ko Colijn heeft zich gedurende zijn loopbaan op bijzondere wijze onderscheiden op het gebied van oorlog en vrede, vrijheid en veiligheid, het thema van de Comeniusdag dit jaar.

Ko Colijn is voor generaties Nederlanders een begrip vanwege zijn immer heldere bijdragen in zowel vakliteratuur als in pers en media over de grote geopolitieke en bewapeningsvraagstukken van onze tijd. Zijn betekenis voor het maatschappelijk debat, voor de openbare en ook politieke meningsvorming en zijn invloed op beleidsvorming zijn onmiskenbaar, aldus de jury: “Velen weten zich geïnspireerd door de onafhankelijke en doortimmerde analyses die altijd toegankelijk blijven voor de minder ingevoerde leken die wij allen zijn.”

 

Over de Comeniusprijs

De Comeniusprijs, een sculptuur van Boheems kristal en een oorkonde, wordt dit jaar voor de 10e keer uitgereikt. Eerder werd de prijs toegekend aan Robbert Dijkgraaf (2012), Paul Schnabel (2013), Louise Fresco (2014), Geert Mak (2015), Herman Van Rompuy (2016), Jonathan Israel (2017), Herman Tjeenk Willink (2018), Mardjan Seighali (2019) en Tomáš Halík (2020).

De Comeniusprijs is een Nederlandse prijs die jaarlijks wordt uitgereikt tijdens de Comeniusdag in Naarden. Het doel is om eer te betonen aan een persoon die, in lijn met het denken en handelen van Jan Amos Comenius, zich op een in het oog springende manier inzet voor de belangen van vorming, onderwijs, wetenschap en cultuur voor de ontwikkeling van de internationale samenleving. De Comenius oeuvre prijs wordt eens in de tien jaar toegekend.

 

Prijsuitreiking en lezing van Ahmed Aboutaleb

Tijdens de uitreiking op 12 maart zal de heer Ahmed Aboutaleb de jaarlijkse Comeniuslezing met als titel: “Vrijheid en Veiligheid” uitspreken.

Vanaf 12.45 is de Grote Kerk geopend voor de prijsuitreiking en de lezing. Kaarten voor deze bijeenkomst à € 10,00 (live) en € 5,00 (via livestream) zijn verkrijgbaar via https://www.ticketkantoor.nl/shop/comeniusdag2022/