HomeNieuwsProgramma Comeniusdag 2024

Programma Comeniusdag 2024

Programma Comeniusdag 2024

Het Comenius Museum en Mausoleum presenteert hierbij het volledige programma van Comeniusdag 2024, die op zaterdag 6 april aanstaande zal plaatsvinden in de Grote Kerk te Naarden. Voorafgaand aan het programma is er om 12:45 uur een kranslegging bij het standbeeld van Jan Amos Comenius voor de Grote Kerk.

Het thema van Comeniusdag 2024 is ‘Het labyrint, zoeken naar zingeving’, vrij naar Comenius’ literaire meesterwerk Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart (1623). De allegorie van een Pelgrim die in het donkere labyrint van de wereld op zoek gaat naar zijn levensweg, is onverminderd actueel. Als samenleving staan wij voor grote uitdagingen en moeten wij net zoals Comenius’ Pelgrim op zoek naar zinvolle manieren om samen deze uitdagingen het hoofd te bieden.

De jury zal dit jaar de Comeniusprijs uitreiken aan prof dr. Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, vanwege zijn vermogen om steeds opnieuw helder te duiden wat er gaande is in de samenleving. Hij roept overheden op om te kijken vanuit het leven van mensen zelf, en om vandaaruit perspectief te bieden.VN-expert Rechten voor de Natuur Mr. Jessica den Outer biedt in haar Comeniuslezing een vooruitstrevend toekomstperspectief op hoe wij een zinvolle en eerlijke omgang met de natuur kunnen bewerkstelligen. Het Titkos Saxophone Quartet vormt de bijzondere muzikale omlijsting van de middag.

Kaarten voor Comeniusdag 2024 zijn hier beschikbaar. 


Programma:

12.45  Kerk open: ingang onder de Toren aan de Bussummerstraat.

13.15 Start programma 

 • Muziek gespeeld door het Titkos Saxophone Quartet
 • Opening en introductie gastheer dr. Peter Rehwinkel (Oud-burgemeester Naarden)
 • Toelichting thema 'Het labyrint, zoeken naar zingeving' door dr. John Exalto (Voorzitter Stichting Comenius Museum)
 • Laudatie Comeniusprijs 2024 door dr. Job Cohen (jurylid) gevolgd door de uitreiking door Han ter Heegde, burgemeester Gooise Meren. 
 • Dankwoord prijswinnaar 2024: prof. dr. Kim Putters
 • Muziek gespeeld door het Titkos Saxophone Quartet

14.30  Pauze

 • Muziek gespeeld door het Titkos Saxophone Quartet
 • Comeniuslezing door Mr. Jessica den Outer, met als titel ‘Ecologische rechtvaardigheid: Rechten voor de natuur’
 • Afsluiting door Peter Rehwinkel
 • Muziek gespeeld door het Titkos Saxophone Quartet

16.10 Aangeklede receptie, gelegenheid tot felicitaties en ontmoetingen

17.00  Afsluiting

English

12.45  Church open to the public, entrance under the tower on the Bussumerstraat.

13.15 Start programme 

 • Music played by Titkos Saxophone Quartet
 • Opening speech and introduction by dr. Peter Rehwinkel (former Mayor of Naarden), host of the afternoon
 • Explanation of the theme 'The labyrinth, searching for meaning' by dr. John Exalto (President Stichting Comenius Museum)
 • Laudation Comenius Prize 2024 by dr. Job Cohen member of the Jury, followed by Award Ceremony by Mayor Han ter Heegde.
 • Acknowledgments prize winner 2024: prof. dr. Kim Putters
 • Music played by Titkos Saxophone Quartet

14.30  Interval

 • Music played by Titkos Saxophone Quartet
 • Comenius Lecture by UN-expert Rights for Nature Jessica den Outer (LLM). Title: ‘Ecological Justice: Rights for Nature’.
 • Closing by dr. Peter Rehwinkel
 • Music played by Titkos Saxophone Quartet

16.10  Reception/meet and greet

17.00  End of the event

De Comeniusdag 2024 wordt mede mogelijk gemaakt door: