Muzejní obchod

De Moederschool (Škola mateřská)(ISBN 9789081148832) (2009)

Zveřejnění nizozemského překladu Maud Arkesteijn-Williamsové ve spolupráci s významnými pedagogy-komeniology. Na vydání spolupracovala i paní prof. Dr. Dagmar Čapková.

M. Arkesteijn van Willigen Redakce 7
M. F. Delfos Předmluva 9
W. Koops Skutečnosti o tom, co si myslel a psal Komenský 11
Comenius (překlad) Mateřská škola, vzdělávání a výchovu malých dětí 19
L. F. Groenendijk Jan Amos Komenský, pansofie životě a umělecké vzdělávání 63
J. Schouten Comenius 81
Dagmar Čapková V raném dětství 91

Tato pozoruhodná kniha má přes 100 stran, je na prodej za 10,= euro (plus poštovné).

CD Comenius Cantate

CD Comenius Cantate na prodej € 6,= , složil Cees Andriessen, ml. (1865 - 1947) podle texstu A.N.J. Fabius (1855- 1921), dokončil, zrevidoval, uspořádal Adrien Williams (2010).
V provedení: Uměleckého sboru Utrecht, pod vedením Jos Vermunt a Aristo Kvartet.
Sólisté: Jeannette van Schaik (soprán), Eelke van Koot (tenór), Christiaan Peters (bas- bariton), Wouter van Belle (varhany).

Objednávání: Muzeum Komenského, e-mailem nebo telefonicky, viz kontakt stránka.

Knihy od J.A. Komenského:    
Unum Necessarium (v holandštině/ němčině) (hol: ISBN 90 70196 72 2)
(něm: ISBN 90 6732 203 2)
12,= 
     
Orbis Sensualium Pictus (v holandštině, češtině, němčině, angličtině)
(ISBN 90 74265 04 9)
7,50
     
Knihy o J.A. Komenském:    
Hobrlant, Zlatý věk v Nizozemí (v holandštině, češtině, angličtině) 4,= 
     
J.A. Komensky, The legacy to the Culture of Education (v angličtině)
(ISBN 978 80 200 1700 0)
30,= 
     
Komenský a Naarden, P.J. Goedhart, J.C. Henneman, H. van der Linde (v holandštině, češtině)
(ISBN 978 90 6143 432 0)
12,50
     
Knihy o Mauzoleu:    
Het Mausoleum van Comenius (v holandštině, angličtině) 1,50
     
'Poslední Útulek, Z dějin mauzolea Jana Amose Komenského v Naardenu (Vladimír Hobrlant) 3,50
     
Ostatní knihy a publikace:    
Rod De Geerů (v holandštině, češtině) 14,= 
     
Gewalt sei ferne den Dingen!, Wouter Goris, Meinert A. Meyer, Vladimír Urbánek, Hrsg. (v němčině, angličtině)
(ISBN 978 3 658 08260-4)
39,95
     
Sýrové Pivo, Kryštof Krijt, Pieter J. Goedhart (češtině)
(ISBN 978-80-7422-261-0)
13,00
     
Ostatní předměty:    
CD-Rom Comenius (v češtině, angličtině) 8,= 
     
DVD Comenius film (v holandštině, češtině, angličtině) 8,= 
     
Kuličkové pero s Komenského znakem 2,50
     
Pohlednice Mauzoleum/Labyrint s obálkou 1,50
     

Všechny předměty jsou na prodej za uvedené ceny. Pozn. Mimo poštovného.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)