Muzeum

"Comenius Museum Naarden" se věnuje životu a dílu slavného českého učence Jana Amose Komenského (1592-1670).

"Comenius Museum Naarden" vzniklo v roce 1892 u příležitosti 300 let výročí jeho narozenin. Začínalo jako malá stálá expozice v podkroví radnice, která byla později přestěhována do "Španělského domu" v ulici "Turfpoortstraat". V roce 1992 k výročí 400 let, bylo toto Muzeum Komenského přestěhováno do ulice "Kloosterstraat" 33, kde je současně také vstupní branou do přilehlého Mauzolea.

Stálá výstava "Vivat Comenius" představuje na osmi, do kruhu postavených panelech, život Komenského. Video prezentace podává obraz všestranného učence, jakým Komenský byl. Některá témata vitrín představují Komenského jako teologa a filozofa, pedagoga a tiskaře-vydavatele.

Kromě stálé expozice pořádá Muzeum Komenského výstavy na různá témata, ve vztahu k myšlenkám, životu Komenského a jeho rodiště.

Muzeum je současně branou k jeho mauzoleu. Mauzoleum bylo v letech 1934 - 1937 vyzdobeno slavnými českými umělci té doby, které tím pověřila vláda Československé republiky.

Muzeum má malou knihovnu, obsahující originály děl J.A. Komenského a literatury o něm. Knihovnu je možno konzultovat po předchozí domluvě.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)