Více informací

Od 1. března do 15. řijna výstava Jednota bratrská

Téma této výstavy je historie Jednoty bratrské. Tato protestanská církev vznikla v době české reformace v roce 1457 a byla těžce pronásledována katolickou vládou. Ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě věnuje Muzeum J. A. Komenského v Naardenu pozornost poslednímu biskupu Jednoty bratrské Janu Amosu Komenskému. Výstava ukazuje také vznik Herhutters v roce1722 v Saském Hernhutu. Tato komunita protestanských uprchlíků se usadila v Holandsku a postavila v roce 1750-1800 komplex Bratři a Sestry náměstí v Zeistu.


Zpět

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)