Více informací

30. července 2019: Komensk?ho vyznamen?n? pro Českou velvyslankyni pan? Janu Reinisovou

Paní Jana Reinisová se nedávno rozloučila jako velvyslankyně České republiky.

Paní Reinisová se během své funkce v Holandsku a v České republice aktivně věnovala šíření myšlenek Komenského a podporovala Muzeum J.A.Komenského. Vposledních letech byla vítaným hostem na Dni J.A.Komenského.Během rozloučení v Muzeu J.A. Komenského v Naardenu dostala za své zásluhy od pana starosty Han ter Heegde  Komenského stříbrnou brož.Její návštěva byla uzavřena prohlídkou tvrze.Zleva doprava: J.Reinišová (Velvyslankyně České republiky), H.ter Heegde (starosta Gooise Meren).
Zleva doprava:H.Rörik, V.Smelt, J.Landsaat (členové nadační rady Muzea J.A.Komenského), J.Reinišová (Velvyslankyně České republiky).


Zpět

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)