Více informací

Očekává se, že konference v březnu 2021 budou Comenius a Pansofie

Comenius Musem pravděpodobně uspořádá konferenci Comenius a Pansophy pro komeniology a zájemce o Comenius v březnu 2021.

(click on the image for a large pdf-format)


Zpět

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)