Více informací

Od 12. do 15. listopadu 2020: Konference Komenský a Pansofie

Od 12. do 15. listopadu pořádá Muzeum J. A. Komenského pro zájemce o Komenského konferenci Komenský a pansofie.

(click on the image for a large pdf-format)


Zpět

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)