Více informací

Od 12. do 15. listopadu 2020: Konference Komensky a Pansofie

Od 12. do 15. listopadu pořádá Muzeum J. A. Komenského pro zájemce o Komenského konferenci Komenský a pansofie.


Zpět

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)