Stálá expozice

Stálou expozici "VIVAT COMENIUS, posel vědění, lidskosti a tolerance" vytvořila návrhářská kancelář Praga Mystica z pověření Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě.
Centrální část výstavy se skládá z osmi panelů, umístěných v kruhu spojených s osmi obdobími jeho mimořádného života:

U vchodu návštěvník dostane barevnou brožuru, ve které je každé z těchto období objasněno. Brožura je v holandštině, angličtině a češtině.

Zadní strana každého ze šesti panelů je navržena tak, aby každé tři panely společně tvořily triptych. Tyto obrazy českého malíře Milivoje Husáka jsou inspirovány obdobími života Komenského.

V prostoru mezi panely je k dispozici video prezentace o životě Komenského. Tento film může být promítán s holandským, českým nebo anglickým textem.

V této výstavní síni je v tématických vitrínách zdůrazněna všestrannost Komenského jako teologa, filozofa, pedagoga a jako tiskaře-vydavatele.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)