HomeLezingen

Themalezingen Comenius en de Vrijmetselarij

Comenius overleed in 1670 lang voor de oprichting van de eerste vrijmetselaarsloges. Zijn gedachtegoed heeft echter in sterke mate het denken binnen de vrijmetselarij beïnvloed. Hoe en op welke wijze dat gebeurde, is een vraag waarop het Comenius Museum en de Vrijmetselaarsloge Jan Amos Comenius gezamenlijk een antwoord trachten te vinden.

Daartoe organiseerden  wij op 9 juni 2022 een themadag over Comenius en de vrijmetselarij. Op die dag werden een tweetal lezingen verzorgd door de drs. J.C. Henneman en P.J. Goedhart. Zij hebben zich verdiept in de sporen die het gedachtegoed van Comenius in Nederland en in de kring van de vrijmetselaars heeft achtergelaten.

's Middags vond de eerste sessie plaatsvinden in het Comenius Museum, Tijdens deze sessie was de focus gericht zijn op de wijze waarop het gedachtegoed van Comenius zich heeft verspreid in Nederland.

's Avonds werd de tweede sessie gehouden in het Logegebouw van de Vrijmetselarij, te Bussum. Hier lag de focus op de relatie tussen Comenius en de vrijmetselarij.