Verwacht: Tentoonstelling Op de schouders van Comenius - Comenius en de Reformpedagogiek

Op de schouders van Comenius – Comenius en de Reformpedagogiek

gaat over vijf grote onderwijsvernieuwers uit de eerste helft van de 20e eeuw: Maria Montessori, Peter Petersen van het Jenaplan, Helen Parkhurst, Daltononderwijs, Célestin Freinet & Rudolf Steiner van de Vrije School. Zij formuleerden ideeën van Jan Amos Comenius (1592-1670) over bijvoorbeeld zintuiglijk leren opnieuw. Deze pioniers streefden naar een betere, vreedzame wereld en wilden dit via het onderwijs realiseren. Zij gingen in tegen de oude leer- en luisterschool met teksten stampen, strenge discipline en frontaal onderwijs. Het kind moest centraal staan in plaats van de leerstof. Het onderwijs moet zich aan het kind aanpassen en niet andersom. Zo komen ook de lichamelijke en de creatieve ontwikkeling aan bod. Juist door de zintuiglijke activiteiten die kinderen zelf ontplooien, verwerven zij kennis en inzicht. Vandaar dat hun onderwijsmateriaal actief, speels en uitnodigend is. In de tentoonstelling zijn veel authentieke schoolmaterialen te zien uit de verschillende Reformscholen. Hoe ziet de dagelijkse praktijk er nu uit op de Reformscholen? Een tentoonstelling over het gemeenschappelijk gedachtengoed van hedendaagse Reformscholen in relatie tot het denken van Comenius. Het laat je beleven en zien hoe en waarom kinderen nu spelen, werken, vieren, overleggen én leren op een traditionele onderwijsvernieuwingsschool. Kinderen kunnen in een speciaal ingerichte ’klas’ schilderen, spelen en aan de slag met materiaal. De Reformpedagogen hebben met hun statements de vernieuwende onderwijsideeën van Comenius een vaste plek gegeven in hun onderwijs.

Activiteiten:
Anastasia Dingarten zal in het Comenius Museum een lezing geven, waarbij zij zal spreken over kindbeelden vanuit een westers wijsgerig perspectief: vanaf de oudheid, via Comenius naar de Reformpedagogen. Drs. Anastasia Dingarten is opgeleid in de wijsbegeerte en o.a. coördinator montessori-opleidingen aan de Hogeschool Utrecht. Zie voor exacte data de agenda vanaf 10 april 2020 op deze website.
 
Praktische informatie:
Entree:
Volw. € 6,50;
studenten en groepen > personen: € 5,50;
Museumkaart, CJP, CKV, kinderen t/m 12 jaar: gratis. 


Peter Petersen.Peter Petersen presenteerde in 1927 het eerste plan van wat later de Jenaplanschool zou gaan heten. Zo zag een klas welke gebaseerd was op dat plan, er destijds uit. Helen Parkhurst,de grondlegger van het de Daltonopvoeding en het Daltononderwijs, aan het werk met kinderen.Rudolph Steiner, de grondlegger van de antroposofie, heeft ideeën over onderwijs en opvoeding uitgewerkt, welke de grondslagen vormen voor de Vrije School, welke school in de rest van de wereld de Waldorfschool wordt genoemd.Maria Montessori, grondlegger van de montessoriopvoeding en het montessori-onderwijs.Célestin Freinet, grondlegger van de Freinetopvoeding en het Freinetonderwijs.Kind met montessorie-materiaal.


 
Kinderhanden met graan.Stoelen in kring vierkant. 

 


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)