Bezoek Comeniusschool en Calsschool aan Comenius Museum

26 en 28 juni 2013

In het kader van de erfgoededucatie kregen de groepen 6 van zowel de Comeniusschool als die van de Calsschool uit Naarden een programma in het museum aangeboden.

Het was opmerkelijk hoeveel de kinderen al over Comenius en zijn tijd wisten. De leerkrachten zijn er goed in geslaagd het bijbehorend lesmateriaal over te brengen op hun leerlingen. 

Op het museum programma stonden twee onderwerpen centraal. Het ene richtte zich op een nadere kennismaking met de persoon en het leven van Comenius.  Het andere op zijn inspanningen om zowel school als leren voor kinderen leuk en aantrekkelijk te maken.

In Comeniusí voetspoor tredend, betekende het voor de leerlingen dat ze zoveel mogelijk zelf actief aan de slag zijn geweest.

Van beide groepen werd een foto gemaakt en naar de school opgestuurd.

Geheel spontaan waren er kinderen bij die een klein berichtje schreven in het gastenboek. Ook was er een jonge pianist die het bezoek van zijn groep musicaal afsloot!

Als herinnering kreeg iedere leerling de alfabetkaart mee. 

 

Calsschool

Calsschool

 


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)