Dinsdag, 16 september 2014: Historisch Cafe

Datum: Dinsdag 16 september 2014.
Tijd: 20.00 uur.
Locatie: De Hoed (voormaligVVV-gebouw), Adriaan Dortsmanplein 1-b, Naarden-Vesting.
Titel lezing: Een ‘verkwister’ toevertrouwd aan de golven. Sergeant Stanislaus grave van Elliot verlaat het VOC-schip Geinwens op 12 maart 1767.
Spreker: Frits van Dulm.

Een boeiend verhaal over 'merkwaardige adel' in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie, waarbij allerlei zaken aangaande de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Europa van de 18e eeuw de revue passeren! Dr. Frits van Dulm woont sinds 1979 in Naarden. Hij is historicus en promoveerde in 2012 op een dissertatie over Mr. Iman Wilhelm Falck, 1736-1785, gouverneur van Ceylon en onderhorigheden. Gedurende lange tijd was hij onder meer wethouder in Naarden. Daarnaast was hij werkzaam bij de voormalige Rijksdienst voor Monumentenzorg. Tot op de dag van vandaag vervult hij diverse bestuurlijke functies en is hij historisch onderzoeker. Discussie over (actuele) onderwerpen met een historisch tintje of een vleugje geschiedenis! Luister, praat mee, vorm een mening en geniet van debat, drank en gezelligheid! Organisatie: Comenius Museum, Werkgroep Vestingstad, Tussen Vecht en Eem, Stads- en Streekarchief.
Sergeant Stanislaus grave van  Elliot


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)