Godsdiensten van de Wereld - foto's van Pavel Popelka

Tentoonstelling: Van 6 maart t/m 3 mei 2015

Comenius was zich in zijn tijd bewust van het bestaan van verschillende godsdiensten. Voor Comenius bracht religie troost in de verwarringen van het aardse leven. ‘In de heftige stormen van het aardse leven toont religie niet alleen de veilige haven, maar dient die ook als loods om daar te komen’. 

Pavel Popelka, directeur van het Comenius Museum in Uherský Brod,  is een buitengewoon getalenteerd fotograaf. Pavel Popelka is als etnoloog geïnteresseerd in de wijze waarop mensen hun leven vorm geven door allerlei gewoonten en gebruiken. Als geen ander weet hij het ongrijpbare in gedetailleerde opnames vast te leggen. 

Als er iets ongrijpbaar is, dan is het wel de godsdienst die het zichtbare met het onzichtbare verbindt. Popelka reisde naar verschillende landen om mensen in relatie tot hun godsdienst vast te leggen. Zo zijn we getuige van bijna intieme momenten in gebedsgebouwen maar ook van uitbundige en kleurrijke vieringen in de open lucht.

Pavel Popelka legde op de Balkan en in Griekenland rooms-katholieke, orthodoxe en Grieks-katholieke gebedshuizen en rituelen op de foto’s vast. Zij vormen een kleurrijk contrast met zijn verstilde opnamen van de orthodoxe kerk in Ethiopië. Van een ander soort schoonheid zijn de beelden van het hindoeïsme in Nepal en Thailand.

Hoe verschillend de mensen, hun gewoonten en gebruiken zijn, zij zijn in de woorden van Comenius ‘allen burgers van één wereld’.

De tentoonstelling is te zien van 6 maart tot en met 3 mei 2015 in het Comenius Museum, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden. Entree: € 5,=, MJK gratis. 

Lees ook:
Geloven in wat dan ook Foto gemaakt door Pavel Popelka


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)