Comenius Museum doet mee aan Maand van de Geschiedenis

Van 1 t/m 31 oktober 2015

Het Comenius Museum doet dit jaar mee aan de Maand van de Geschiedenis. Thema dit jaar is:Tussen Droom en Daad

Het thema past naadloos op het leven en werk van Jan Amos Comenius. Zijn levensloop werd in hoge mate bepaald door zijn religieuze overtuiging en het grote conflict tussen katholieken en protestanten dat de politiek in Europa be´nvloedde. De verwoestende gevolgen van de religieuze en territoriale oorlog heeft hij aan den lijve ondervonden. Als balling buiten zijn katholieke vaderland liet hij zich leiden door de droom van een rechtvaardige samenleving zoals die door God bedoeld was. In zijn turbulente leven heeft hij zich daadwerkelijk ingespannen om deze droom te helpen verwezenlijken en is hij nog steeds een inspirerend voorbeeld.

Het Comenius Museum organiseert tijdens deze maand een lezingenreeks. Zie elders op deze website en: 

http://www.cciv.nl/cursussen/,  http://www.maandvandegeschiedenis.nl/ en 
http://www.maandvandegeschiedenis.nl/57035/nl/lezingenreeks-over-jan-amos-comenius


  

                       Jan Amos Comenius

 Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)