16 maart t/m 28 oktober 2018 Tentoonstelling Het erfgoed van Comenius, de geboorte van Tsjechoslowakije

Te zien van 16 maart tot en met 28 oktober 2018.

Tentoonstelling:

’Het erfgoed van Comenius, de geboorte van Tsjechoslowakije’

In 1918 ontstond Tsjechoslowakije als nieuwe en onafhankelijke staat op de kaart van Europa. Deze gebeurtenis, nu honderd jaar geleden, vormt de aanleiding voor deze overzichtstentoonstelling waarin Comenius op verschillende manieren een rol blijkt te spelen. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de drie Comenius Musea in Praag, Uherský Brod en Přerov in Tsjechië en het Tsjechisch Centrum in Rotterdam. In het kader van deze tentoonstelling wordt een lezingenreeks georganiseerd waarin belangrijke episoden uit deze recente geschiedenis zoals De Praagse Lente en Charta ’77 verder worden uitgediept. De tentoonstelling is te zien in het Comenius Museum aan de Kloosterstraat 33 te Naarden van 16 maart tot en met 28 oktober 2018.

‘Ik stel mijn vast vertrouwen op God dat (…) het bestuur uwer aangelegenheden tot u zal wederkeren, o Tsjechisch volk!′. Comenius schreef deze profetische zin in 1650 toen zijn land definitief onder gezag van de Habsburgse keizer in Wenen kwam. Dat zou tot 1918 duren. In zijn eerste rede voor de Nationale Vergadering van de onafhankelijke republiek Tsjechoslowakije citeerde Tomas G Masaryk als eerste president deze zin. In 1990 haalde president Václav Havel deze zin aan toen Tsjechoslowakije zich van ruim veertig jaar communisme had bevrijd. Het zijn slechts twee van de voorbeelden hoe de persoon en het werk van Comenius verbonden is met de geschiedenis van Tsjechoslowakije. In de tentoonstelling wordt stil gestaan bij de wortels van de nieuwe staat in een ver verleden. De nieuwe republiek werd in 1938 speelbal van de internationale politiek. Het verdrag van München en de daaropvolgende bezetting door Hitler Duitsland maar ook de communistische periode na het einde van de Tweede Wereldoorlog, hebben de geschiedenis van dit land diepgaand beïnvloed. In Nederland is de Praagse Lente nog niet vergeten evenals Charta ’77 en de val van de muur in 1989 die in Tsjechië de Fluwelen revolutie mogelijk maakte. Onder Václav Havel werd Tsjechoslowakije weer een vrij land waarna in 1993 Tsjechië en Slowakije ieder een eigen weg gingen.

In deze korte maar hevige geschiedenis speelt Comenius op verschillende manieren een rol. Hij is de profeet die de toekomstige vrijheid voorspelt. Hij is ook de man die wijst op het belang van het onderwijs om een rechtvaardige samenleving op te bouwen. Zijn opvattingen over humaniteit inspireerden politici en doen dat nog steeds. Na de herontdekking van zijn graf in Naarden in 1929 spant de Tsjechische regering zich in om zijn laatste rustplaats in te laten richten tot een waardig mausoleum. In de communistische periode worden zijn persoon en werk ten voorbeeld gesteld. Zijn werk wordt herdrukt en Naarden krijgt van de Tsjechoslowaakse regering een groot standbeeld aangeboden. Als met de Praagse Lente de bewegingsvrijheid toeneemt, bezoeken talloze Tsjechoslowaken zijn graf in Naarden. In Nederland wordt meegeleefd met wat er in Tsjechoslowakije gebeurt. En de verontwaardiging is groot als de inval van het Warschaupact in 1969 een einde maakt aan de Praagse Lente. Comenius blijkt ook indirect een rol te spelen als blijkt dat enkele voormannen van Charta ’77 eerder het werk van Comenius hebben bestudeerd. In Nederland worden de ontwikkelingen in Tsjechoslowakije gevolgd en zelfs de regering raakt erbij betrokken als Václav Havel wordt voorgedragen voor de prestigieuze Erasmusprijs.
In de tentoonstelling is ook te zien hoe, ongeacht de politieke kleur van de regering, Comenius in de afgelopen honderd jaar, letterlijk in beeld wordt gebracht op postzegels en bankpapier. Comenius blijkt een persoonlijkheid die mensen aanspreekt en de politiek overstijgt.  

Op de 1e verdieping van het museum is nog een kleine tentoonstelling te zien:

’Duizend jaar Tsjechische valuta’

De tentoonstelling Duizend jaar Tsjechische valuta biedt inzicht in de rijke geschiedenis van het Tsjechische geld. De geschiedenis gaat terug tot in het midden van de tiende eeuw en geeft de belangrijkste hoogtepunten van deze ontwikkeling weer. De Tsjechische staat die in de Middeleeuwen de belangrijkste zilverproductent in Europa was, heeft zo in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de geldcirculatie in Europa. 

Speciaal voor de tentoonstelling in Naarden is deze expositie aangepast om aandacht te kunnen besteden aan de afbeelding  van Comenius op betaalmiddelen uit de Tsjechoslowaakse en Tsjechische periode. 

Tevens wordt aandacht besteed aan de ‘thalers’, de munten die hun naam in andere talen doorgaven als de daalder en de dollar. Deze expositie is samengesteld door specialisten van de Universiteit van Pardubice. 

Activiteiten:
Er zijn lezingen. De onderwerpen zijn: De Koude Oorlog en de Praagse Lente, Charta ’77 en Nederland, De Tsjechische underground cultuur. De middag bestaat uit: lezing - koffie - rondleiding. Kosten: € 10,=. Voor museumkaarthouders: € 5,=. Hiervoor krijgt men: toegang tot museum, lezing, koffie en rondleiding. U kunt zich aanmelden via: contact of via: 035-694 30 45 (di-zo van 12.00-17.00 uur). Voor meer informatie over de lezingen, zie Lezingen.

Tentoonstellingsboekje:
Er is een tentoonstellingsboekje. Het is te koop voor € 2,50.

Praktisch:
De tentoonstelling loopt van: 16 maart t/m 28 oktober 2018.
Locatie: Comenius Museum, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden.
Openingstijden museum: di-zo van 12.00-17.00 uur. Gesloten: 27/4, 25/12, 31/12, 1/1 en maandags.
Entree: € 6,= ; Studenten en groepen > 10 personen: € 5,= ; Museumkaart/CJP/CKV/Kinderen t/m 12 jaar: gratis.

Lees ook: Bussums Nieuws 31-01-2018 .

 


   


 
Briefkaart met karel IV, Jan Huss, Comenius en T.G. Masaryk


   
200 kronen biljet


 

 


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)